Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Oποιαδήποτε αναλογία...Θέμα Δ
Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα στους 25ο C
Υ1:Διάλυμα  με ασθενές οξύ ΗΑ και C=2M
Y2:Διάλυμα με αλάτι ΝαΑ με C=5M έχει  τετραπλάσιο PH από το ΡΗ του Υ1.
Υ3:Διάλυμα  με ασθενές οξύ ΗΒ και C=1M
Y4:Διάλυμα με αλάτι ΝαΒ  με C=1M .
Με δεδομένο ότι αν ανακατέψουμε με οποιαδήποτε αναλογία τα διαλύματα Υ1 και Υ3
 το PH του τελικού διαλύματος θα είναι πάντοτε το ίδιο να βρεθούν:
a)Η σταθερές ιοντισμού των οξέων ΗΑ και ΗΒ.
Moνάδες 5

β)Τα  PH όλων των παραπάνω διαλυμάτων.
Moνάδες 5

γ)Το PH των διαλυμάτων που θα προκύψει από την ανάμιξη ίσων όγκων των διαλυμάτων
i)Y1 & Y2   ii)Y4 & Y2  iii)Y1 Y2 Y3 & Y4
                                                                                                                       Moνάδες 15                                                                                                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου