Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Και αν τα οξέα έχουν την ίδια σταθερά Κα;;;

 Τρία ασθενή οξέα ΗΑ ΗΒ και ΗΓ βρίσκονται σε ένα υδατικό διάλυμα Δ1  αλλά έχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις. Aν στο διάλυμα Δ1 και τα τρία  οξέα παρουσιάζουν όλα τον ίδιο βαθμό ιοντισμού  να αποδείξετε ότι με αραίωση (στα πλαίσια της οποίας να μπορούν να γίνουν οι προσεγγίσεις) οι βαθμοί ιοντισμού των τριών οξέων θα παρεμένουν συνεχώς ίσοι.
H θερμοκρασία του διαλύματος παραμένει σταθερή στους  25 C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου