Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Ολες οι ασκήσεις Χημείας του 5ου Θέματος...

Νέα έκδοση του 5ου Θέματος Χημείας με την βοήθεια του Βάιου Βαιτσόπουλου που κάνει την πρακτική του άσκηση στο φροντιστήριο Σύγχρονο.

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Γρίφος με PH...

Πριν ανοίξει η βρύση του παραπάνω σχήματος έχουμε διαλύματα στα δοχεία 2,3,4,5,6 και 7.Ολα τα διαλύματα είναι στους 25 C και το νερό της βρύσης είναι απεσταγμένο και σταθερής θερμοκρασίας 25 C.Στα δοχεία υπάρχουν τα εξής  διαλύματα ΗCl 1M, CH3COOH 1M, NaOH 1M,  NaCl 1M, CH3COONH4 1M  και ΝαClO4 1M.Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε την βρύση και παρατηρούμε:
a)Tα PH όλων των διαλυμάτων σε όλα τα δοχεία από το 1 έως και το 7 δοχείο παραμένουν σταθερά όση ώρα και αν αφήσουμε την βρύση ανοιχτή χωρίς φυσικά να πέφτει νερό έξω από τα δοχεία και να μπαίνει σε άλλα δοχεία.
β)Ισχύει η σχέση PH4<PH5<PH6.
γ)Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται ο αριθμός των ιόντων  Να^+  αλλά και ClO4^- στο δοχείο 7.
 α)Τι είδος διαλύματος περιέχει το κάθε δοχείο.
β)Να γίνουν τα διαγράμματα του PH-t για κάθε δοχείο από το 1-7.

Δίνονται Κα=Κβ=10^-5 για το οξικό οξύ και την αμμωνία αντίστοιχα.

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Με το διαβολοοξύ...

ΘΕΜΑ Δ2.

A)Ποσότητα 0,224 l STP διοξείδιου του θείου αντιδρά με περίσσεια χλωρίου και πραγματοποιείται η αντίδραση

Cl2+SO2--> HCl +H2SO4

i)Nα γραφεί ολοκληρωμένη η παραπάνω αντίδραση.
ii)Nα βρεθεί το στοχείο που οξειδώνεται και  το στοιχείο το οποίο ανάγεται.

Β)Οι συνολικές ποσότητες των παραπάνω οξέων διαβιβάζονται σε νερό και δημιουργείται διάλυμα Δ1.
i)Ποιος ο όγκος του διαλύματος Δ1 αν το PH του διαλύματος Δ1 είναι 0.Δίνεται το Κ2=10^-2
ii)Ποιος ο αριθμός των ιόντων οξωνίων που προέρχεται από τον αυτοιοντισμό του νερού.Κw=10^-14 και ΝA=6.10^23μόρια/mol

Γ)Αν όλη η ποσότητα του άεριου HCl διαβιβασθεί σε δοχείο όγκου 2l πραγματοποιείται η αντίδραση σε ορισμένη θερμοκρασία    2ΗCl<-->H2+Cl2.Aν η χημική ισορροπία επέλθει μετά από 10min και η Κc=1/4 για την συγκεκριμένη θερμοκρασία να βρεθούν

i)H απόδοση της αντίδρασης
ii)H μέση ταχύτητα της αντίδρασης
iii)Οι γραφικές παραστάσεις  των συγκεντρώσεων όλων των σωμάτων που μετέχουν στην αντίδραση σαν συνάρτηση με το χρόνο.

Δ)Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε σταδιακά διάλυμα ΚΟΗ 1Μ.

i)Nα γίνει το ποιοτικό διάγραμμα του PH του διαλύματος που προκύπτει σε συνάρτηση του όγκου του διαλύματος ΚΟΗ που ρίχνουμε.
ii)Nα βρεθεί η συγκέντρωση όλων των ιόντων την στιγμή που έχει συμβεί η πλήρης εξουδετέρωση του Δ1.

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ Δ (1)

Φέτος θα προσπαθήσω να γράψω θέματα συμβατά(αλλά πολύ πιο δύσκολα) με τα θέματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων της Γ Λυκείου.Δηλαδή το θέμα Δ θα έχει τέσσερις ανεξάρτητες ασκήσεις το θέμα Γ να έχει το κλασσικό δεντράκι μαζί τις διερευνήσεις το θέμα Β θα έχει γραφικές παραστάσεις και φυσικά το θέμα Α  θα έχει  τα κλασσικά πολλαπλής επιλογής...

Καλή χρονιά να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι η δουλειά μας θα μείνει και για το νέο σύστημα...

Θέμα Δ1.

α)Διάλυμα 100ml FeCl2 0,1M αναμιγνύεται με διάλυμα 50ml SnCl4  0,1M oπότε πραγματοποιείεται η αντίδραση FeCl2+SnCl3--> FeCl3 +SnCl4.
Nα γραφεί η αντίδραση με τους συντελεστές και να βρεθεί το οξειδωτικό και αναγωγικό σώμα της αντίδρασης.
Ποιες οι συγκεντρώσεις όλων των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα;

β)Βαρέλι όγκου 1000l  είναι γεμάτο με  μούστο  που περιέχει σάκχαρα (C6H12O6).Μετά την αλκοολική ζύμωση παίρνουμε  κρασί 11%v/v.
ι)Να γραφεί η αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης.
ιι)Να βρεθεί η αρχική συγκέντρωση των σακχάρων στον μούστο.
iii)Πόση μάζα έχασε το βαρέλι με το μούστο εξαιτίας της ζύμωσης;;
Δίνεται η πυκνότητα της αιθανόλης ρ=0,8g/ml.

γ)Διάλυμα ΚΜnO4 όγκου 400ml και συγκέντρωσης 1Μ βρίσκεται στο κάτω μέρος της γνωστής κλεψύδρας.Στο πάνω μέρος της κλεψύδρας υπάρχει διάλυμα οξαλικού οξέος με συγκέντρωση 1Μ. Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε την κάνουλα που έχει  σταθερή παροχή 5ml/s.
Την στιγμή που αποχρωματίζεται πλήρως το κάτω διάλυμα κλείνουμε την κάνουλα.
i)Να γραφεί η αντίδραση που πραγματοποιείται κατά την ανάμιξη των δύο διαλυμάτων.
ii)Να γίνει η γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του KMnO4 σε συνάρτηση με το χρόνο και να εξηγηθεί η μορφή της γραφικής παράστασης.

δ)Ποσότητα αιθυλένιου πολυμερίζεται πλήρως και παράγεται πολυμερές με μοριακή μάζα 28.000 και μάζας 2,8kg.
i)Nα γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού του αιθυλένιου και να βρεθεί η ποσότητα (mol) του αιθένιου που πολυμερίστηκε.
ii)Ποιοι καταλύτες απαιτούνται αν θέλουμε να γίνει γρήγορα η αντίδραση;
iii)Ποια τα στάδια του πολυμερισμού του αιθυλένιου.
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Kάθε μέρα και ένα Νέο θέμα Χημείας μέχρι την ημέρα των εξετάσεων για τις εξετάσεις....


18-5-2017

ΘΕΜΑ 1ο:

Διάλυμα Δ1: ΝΗ4Cl  1,5M  NH3 0,5M  όγκου  1000ml

Διάλυμα Δ2:HCl    0,5M    όγκου  1000ml

Διάλυμα Δ3:NaOH  0,5M   όγκου  1000ml

Ποιος ο μέγιστος όγκος διαλύματος που μπορεί να προκύψει αν ανακατέψουμε δύο από τα παραπάνω διαλύματα αν θέλουμε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με μέγιστη ρυθμιστική ικανότητα.

19-5-2107

ΘΕΜΑ 2ο:

Nα βρεθούν  οι οργανικές ενώσεις του παρακάτω σχήματος αν είναι γνωστό ότι σε κάθε αντίδραση παράγεται μόνο ένα οργανικό προιόν.

 
 Να βρεθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι που με διαδοχικές αντιδράσεις να ξεκινάμε από μία οργανική ένωση του παραπάνω σχήματος και να καταλήγουμε στην τελευταία χωρίς κάθε φορά να παραλείπουμε κάποια από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις.

20-5-2017

ΘΕΜΑ 3ο 

Ισομοριακό ομογενές μίγμα συνολικής μάζας 44g που αποτελείται από φορμαλδεύδη και ακετόνη αναμιγνύεται με 149,4g μεθυλομαγνησιοιωδίδιου.Το νέο μίγμα υδρολύεται με περίσσεια νερού οπότε το τελικό μίγμα διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Ι2/ΝαΟΗ.Να βρεθεί η συνολική μάζα του κίτρινου ιζήματος που θα παραχθεί τελικά.


21-5-2017

Θέμα 4ο

1mol  κορεσμένης μονοσθενής αλκοόλης A  που δεν μπορεί να παραχθεί με τα αντιδραστήρια Grignard οξειδώνεται με διάλυμα Κ2C2O7 1Μ  παρουσία ΗCl και παράγεται μίγμα ενώσεων  οργανικών ενώσεων 0,4mol B  & 0,5mol Γ και 0,1mol αερίου  Δ που διαχωρίζονται κατάλληλα μεταξύ τους.
Ολη η ποσότητα του σώματος Β εισάγεται με ισομοριακή ποσότητα Η2 σε δοχείο Δ1 όγκου 1l  και προκύπτει χημική ισορροπία σύμφωνα με την εξίσωση  Β(g)+H2(g) <--> A(g) με Κc=5. Όλη η ποσότητα του Γ διαλύεται σε νερό και προκύπτει διάλυμα Δ2 όγκου 0,5l με PH=2,5 στους 25 C.
Να βρεθούν:
a)H συγκέντρωση του διαλύματος Κ2Cr2O7/HCl.
b)Ολες οι συγκεντρώσεις των αερίων στο δοχείο Δ1.
γ)Η σταθερά ιοντισμού του Γ.
δ)Η συνολική εξίσωση οξείδωσης της αλκοόλης Α.


22-5-2017

Θέμα 5ο

Yδατικό διάλυμα 10^-3M  ΗF όγκου 900ml έχει βαθμό ιοντισμού 0,1.Πόση ποσότητα διαλύματος ΝαF 0,01M πρέπει να προσθέσουμε στο παραπάνω διάλυμα για να μην μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗF;
Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.

Παραλλαγή χωρίς προσεγγίσεις

Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ έχει συγκέντρωση C και βαθμό ιοντισμού α.Πόσα λίτρα διαλύματος ΝαΑ συγκέντρωσης C΄ πρέπει να προσθέσουμε στο παραπάνω διάλυμα για μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ β%.
(Προσοχή δύο περιπτώσεις να αυξηθεί ή να μειωθεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ).

23-5-2017

Θέμα 6ο

Σε ένα εργαστήριο χημείας διαθέτουμε τα παρακάτω  υδατικά διαλύματα:

Δ1    1000ml  NH3  0,5M

Δ2    1000ml  NH4Cl  1M

Δ3    1000ml  NaOH  2M

Δ4    1000ml  HCl  1M

α)Ποιος ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος με PH=9 που θα μπορούσε να προκύψει χρησιμοποιώντας μόνο δύο από τα παραπάνω διαλύματα.
β)Ποιος ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος με PH=9 που θα μπορούσε να προκύψει χρησιμοποιώντας όσα διαλύματα από τα παραπάνω χρειαζόμασταν.
Για την NH3  Kb=10^-5 και Κw=10^-14.

24-5-2017

Θέμα 7ο

Σε ένα εργαστήριο Χημείας διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:


Δ1    1000ml   CM  σε  CH3COONH4 στους 25 C  

Δ2    1000ml   CM  σε   ΝαΙ   στους    40 C

Δ3    1000ml    CM  σε  ΚClO4  στους  10 C

Δ4    1000ml    CM  σε  ΝαΝΟ3   στους  5 C

Δ5     1000ml    CM  σε   CaBr2     στους  45 C

Αν ΚαCH3COOH=ΚβNH3 και Kw25=10^-14

α) Να χαρακτηρισθούν τα παραπάνω διαλύματα σαν όξινα ουδέτερα ή βασικά καθώς και η περιοχή του PH στην οποία ανήκουν (μεγαλύτερο μικρότερο ή ίσο με το 7)

β)Ποιες πιθανές αναμίξεις των παραπάνω διαλυμάτων θα μπορούσαν να δώσουν διαλύματα με PH=7 ποιες αναμίξεις θα μπορούσαν να δώσουν διαλύματα με PH<7 και ποιες  αναμίξεις να δώσουν διαλύματα με PH>7

Nα υποθέσουμε ότι όλα τα διαλύματα είναι αραιά με πυκνότητα ρ=1g/ml.

25-5-2017

Θέμα 8ο 

 Σε ένα εργαστήριο Χημείας διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:

 Διάλυμα Δ1   ΗCl   0,1M

Διάλυμα Δ2   ΝαΟΗ   0,1M

 Διάλυμα Δ3   ΚΜηΟ4  1Μ  παρουσία ΗCl συγκέντρωσης  0,1M

Διάλυμα Δ4    Κ2Cr2O7 1M παρουσία ΗCl  συγκέντρωσης 0,1M

 και σε δοχείο Δ5 Καθαρό νερό

Αν ρίξουμε σε κάθε ένα από τα παραπάνω διαλύματα και στο καθαρό νερό λίγες σταγόνες  του δείκτη ΗΔ (κίτρινο χρώμα η όξινη μορφή -κόκκινο χρώμα η βασική μορφή) με Κα=10^-7 να βρεθούν:
a)To χρώμα κάθε διαλύματος και το χρώμα του νερού στο Δ5.
β)Ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη σε κάθε διάλυμα καθώς και στο δοχείο με το νερό στο Δ5.

Ολα τα διαλύματα και το νερό είναι στους 25 C καθώς και η Κw=10^-14.


26-5-2017

Θέμα 9ο


 Σε ένα εργαστήριο Χημείας ανακαλύψαμε διάλυμα δείκτη ΗΔ (κίτρινο χρώμα η όξινη μορφή -κόκκινο χρώμα η βασική μορφή) συγκέντρωσης σε δείκτη 0,01Μ και PKaHΔ=5.Με ένα ειδικό σταγονόμετρο που ρίχνει σταγόνες όγκου 1ml αρχίζουμε να ρίχνουμε το διάλυμα δείκτη σε 99ml καθαρό νερό στους 25 C.Να βρεθούν:
a)To χρώμα του διαλύματος του δείκτη.
β)Το χρώμα του διαλύματος που θα προκύψει αν έχουμε προσθέσει μία σταγόνα και 101 σταγόνες του δείκτη.

27-5-2017

Θέμα 10ο 

Koρεσμένη μονοσθενής αλκοόλη ROH αντιδρά ποσοτικά με νάτριο και παράγεται οργανική ένωση Β και αέριο Γ.΄Όλη η ποσότητα του αερίου Γ αντιδρά ποσοτικά με το νιτρίλιο RCN  και παράγεται ένωση Δ. Οι ποσότητες των Β και Γ διαλύονται σε νερό και προκύπτει διάλυμα Δ1 με PH=13 όγκου 1l .Nα βρεθούν:
a)Οι ποσότητες σε mol των ROH ,Β,Γ,RCN &Δ.
β)Ο βαθμός ιοντισμού και η σταθερά ιοντισμού της ένωσης Δ στο διάλυμα Δ1.

Κw=10^-14.


28-5-2017

Θέμα 11ο 

Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω οργανικών ενώσεων.
Διαλύουμε 35g της ένωσης Δ σε νερό και προκύπτει διάλυμα  Δ1 όγκου 1l.Nα βρεθεί το PH του τελικού διαλύματος αν Κw=10^-14.


29-5-2017

Θέμα 12ο

Iσομοριακό μίγμα δύο αλκινίων Α και Β  μάζας 6,6g αντιδρά με περίσσεια Να και παράγονται 0,15mol αερίου.Το μίγμα των οργανικών προίοντων που δημιουργείται αντιδρά πλήρως με 0,3mol μεθυλοχλωρίδιου οπότε παράγεται μία μόνο οργανική ένωση Γ.Να βρεθούν οι τύποι Α Β και Γ.

30-5-2017

Θέμα 13ο

ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Σε  υδατικό διάλυμα οινοπνεύματος 200ml με περιεκτικότητα 4,6% w/v σε οινόπνευμα  προσθέτουμε 4,6g Νa οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 και αέριο Β.
ΠΕΙΡΑΜΑ 2; Σε 23g καθαρό οινόπνευμα προσθέτουμε 11,5g καθαρό Να και προκύπτει οργανική ένωση Α και αέριο Β,
Να βρεθεί ο συνολικός όγκος του αερίου Β μετρημένος σε STP που παράχθηκε συνολικά στα παραπάνω πειράματα.
Αν στο διάλυμα Δ1 προσθέσουμε όλη την ουσία Α που παράχθηκε στο δεύτερο πείραμα και το τελικό διάλυμα αραιωθεί με νερό μέχρι τελικού όγκου 2l να βρεθούν το PH και οι συγκεντρώσεις όλων των ουσιών που θα υπάρχουν στο τελικό διάλυμα.31-5-2017

Θέμα 14ο

Εκτός από τους συνηθισμένους χρωματικούς δείκτες, στους οποίους η αλλαγή του pH μεταβάλλει το χρώμα, υπάρχουν και δείκτες των οποίων αλλάζει η οσμή όταν μεταβάλλεται το pH. Τέτοιοι δείκτες είναι το κρεμμύδι ή βανίλια.Αν υποθέσουμε ότι ο δείκτης "κρεμμύδι"  έχει PKa=5 με την όξινη μορφή του δείκτη να έχει οσμή έντονη κρεμμυδιού ενώ η βασική μορφή του δείκτη να είναι άοσμη να βρεθούν σε ποια από τα παρακάτω διαλύματα θα πέσει το μεγαλύτερο κλάμα:

a)Διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ
β)Καθαρό νερό
γ)Διάλυμα ΗCl 1M
δ)Διάλυμα ΗF 1M
ε)Διάλυμα Η2SO4 1M.

1-6-2017

Θέμα 15ο

Ογκομετρούμε 50ml διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με την βοήθεια πρότυπου διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ. H oγκομέτρηση γίνεται με την βοήθεια δύο δεικτών των οποίων αλλάζει η οσμή τους όταν μεταβάλλεται το PH του διαλύματος.Οι δείκτες αυτοί είναι το κρεμμύδι και η βανίλια.Αν υποθέσουμε ότι ο δείκτης "κρεμμύδι"  έχει PKa=5 με την όξινη μορφή του δείκτη να έχει οσμή έντονη κρεμμυδιού ενώ η βασική μορφή του δείκτη να είναι άοσμη ενώ για την βανίλια αν υποθέσουμε έχει PKa=8 με άοσμη την όξινη μορφή του δείκτη και έντονη γεύση βανίλιας η βασική μορφή του δείκτη.Παρατηρήθηκε ότι το "κλάμα" σταμάτησε μετά από την προσθήκη 25ml NaOH ενώ το άρωμα βανίλιας εμφανίστηκε μετά την προσθήκη 50ml NaOH.
Nα βρεθούν:
a)H συγκέντρωση του διαλύματος του ΗΑ
β)Η σταθερά Κa του οξέος ΗΑ.
Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C και Κw=10^-14.

2-6-2017

Θέμα 16ο

Σε 200ml φορμόλης περιεκτικότητας σε μεθανάλη 30% w/v προσθέτουμε  1000ml υδατικό διάλυμα Δ  ΚΟΗ με PH=14 όποτε πραγματοποιείται η παρακάτω  ποσοτική αντίδραση:


Το τελικό διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται στα 10l oπότε προκύπτει τελικό διάλυμα Δ2.

Να βρεθούν:
α)Eίναι η παραπάνω αντίδραση αντίδραση οξειδοαναγωγής;Αν ναι ποιο το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα.
β)Το pH του διαλύματος Δ2 αν ΚαΗCOOH=10^-4 Kw=10^-14
γ)O όγκος του αερίου που μπορεί να εκλυθεί αν προσθέσουμε στο παραπάνω διάλυμα Δ2 περίσσεια διαλύματος ΚΜnO4/ΗCl.

3-6-2017

Θέμα 17ο

Σε ένα εργαστήριο χημείας διαθέτουμε:

Διάλυμα  Δ1 ΗCOONH4 CΜ 
Διάλυμα Δ2  RCOONH3R CM

Να χαρακτηριστούν τα παρακάτω διαλύματα σαν όξινα βασικα ή ουδέτερα:

α)Το Δ1
β)Το Δ2
γ)Διάλυμα Δ3 που θα προκύψει από την ανάμιξη ίσων όγκων των διαλυμάτων Δ1 και Δ2.

Για τα οξέα και βάσεις δίνονται οι σταθερές  ΚαΗCOOH=10^-4  KbNH3=10^-5  KaRCOOH=10^-5 και ΚbRNH2=10^-4 & Kw=10^-14.

4-6-2017

Θέμα 18ο

Ας βάλουμε και 20  Σ-Λ μιας και εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη:

Oι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες όπως και  όλες οι κορεσμένες  οργανικές ενώσεις έχουν μόνο δεσμούς σ.

Διάλυμα ΚCl έχει pH=7.H θερμοκρασία του διαλύματος είναι οπωσδήποτε 25C.

H αλογονοφορμική αντίδραση έχει πάντα 4 στάδια.

Η μεθανόλη είναι η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που δεν αφυδατώνεται σε αλκένιο.

1mol HCl βρίσκεται σε αέρια κατάσταση  και σε όγκο 1l.Aρα το pH του αέριου ΗCl στους 25 C είναι 0.

Σε αραιό υδατικό διάλυμα αιθανόλης προσθέτουμε Να. Θα παραχθεί αέριο Η2 μιας και θα αντιδράσει ποσοτικά το Να με την αιθανόλη.

Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 προσθέτουμε διάλυμα ΝαClO4.O βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας θα αυξηθεί ενώ το pH θα ελλατωθεί.

Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού οποιοδήποτε ατόμου είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την πρώτη  ενέργεια ιοντισμού του ίδιου ατόμου.

Ένα διεγερμένο άτομο Η μεταπίπτει από την Μ στην Κ στιβάδα και εκπέμπει ορατό φωτόνιο.

Το άτομο το Η απορροφά όλα τα φωτόνια που έχουν ενέργεια μεγαλύτερη από 2,18x10^-18 J

Σε όλους τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες όλοι οι δεσμοί που σχηματίζουν οι άνθρακες με τα Η είναι δεσμοί που προκύπτουν από  επικάλυψη υβριδικών ατομικών τροχιακών.

Η υδρόλυση ενός  εστέρα μπορεί να γίνει είτε σε όξινο είτε σε αλκαλικό περιβάλλον.

Η υδρόλυση όλων των αλκινίων παρουσία κατάλληλων καταλυτών  οδηγεί πάντα σε παρασκευή κετονών ή της αιθανάλης.

'Oταν σε αντιδραστήριο Grignard προσθέσω κάποια ένωση θα έχουμε οπωσδήποτε ανοικοδόμηση ανθρακικής αλυσίδας.

Στο ισοδύναμο σημείο ογκομέτρησης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση τα mol του οξέος είναι  πάντα ίσα με τα mol της βάσης.

Οι δείκτες μπορεί να είναι και ισχυρά οξέα ή βάσεις.

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος.

Το 57La είναι λανθανίδα.

Το  F-Be-F  έχει δύο σ δεσμούς και το 4Be παρουσιάζει υβριδισμό sp στο ΒeF2.

Oταν η Κc μιας ομογενούς χημικής ισορροπίας δεν έχει μονάδες μέτρησης τότε ο όγκος  και η πίεση δεν αποτελουν παράγοντες που θα επηρεάζουν την θέση της χημικής ισορροπίας.

5-6-2017

Θέμα 19ο

Ποσότητα  a mol νιτριλίου RCN χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.Το ένα μέρος υδρολύεται και παράγεται  οργανική ένωση Α και αέριο Β οι οποίες διαχωρίζονται κατάλληλα.Το δεύτερο μέρος του νιτριλίου ανάγεται με την απαραίτητη ποσότητα υδρογόνου και παράγεται ένωση Γ.Αν οι ποσότητες Β και Α διαβιβασθούν σε ορισμένη ποσότητα νερού προκύπτει  ουδέτερο διάλυμα Δ1. Αν οι ποσότητες των  Γ και  Β διαβιβασθούν σε νερό τότε προκύπτει διάλυμα  διάλυμα Δ2 όγκου 1l με pOH=2 με τον βαθμό ιοντισμού της ένωσης Γ να είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο βαθμό της ένωσης Β στο διάλυμα Δ2 . Nα βρεθούν:

α)Η σταθερά ιοντισμού της οργανικής ένωσης Α
β)Η σταθερά ιοντισμού της οργανικής ένωσης Γ
γ)Tα a mol του νιτριλίου

Δίνεται ΚbB=10^-5 και Κw=10^-14.


6-6-2017

Θέμα 20ο

Το στοιχείο 26Χ  αντιδρά  πλήρως με διάλυμα ΗCl όγκου 1l που έχει pH=0 και προκύπτει ουδέτερο διάλυμα Δ2 και ελευθερώνεται αέριο όγκου 11,2l STP.Το διάλυμα Δ2 απαιτεί 100ml  διαλύματος ΚΜηΟ4 1Μ οξινισμένο με ΗCl για να οξειδωθεί πλήρως.Να βρεθούν:

α)Η ηλεκτρονιακή δόμηση του 26Χ σε στοιβάδες και υποστιβάδες .
β)Oι αριθμοί οξείδωσης  του στοιχείο Χ.


Ηταν το τελευταίο θέμα για την χρονιά 2016-2017....

Καλή τύχη και καλά θέματα στις εξετάσεις μας...