Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Γρίφος με PH...

Πριν ανοίξει η βρύση του παραπάνω σχήματος έχουμε διαλύματα στα δοχεία 2,3,4,5,6 και 7.Ολα τα διαλύματα είναι στους 25 C και το νερό της βρύσης είναι απεσταγμένο και σταθερής θερμοκρασίας 25 C.Στα δοχεία υπάρχουν τα εξής  διαλύματα ΗCl 1M, CH3COOH 1M, NaOH 1M,  NaCl 1M, CH3COONH4 1M  και ΝαClO4 1M.Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε την βρύση και παρατηρούμε:
a)Tα PH όλων των διαλυμάτων σε όλα τα δοχεία από το 1 έως και το 7 δοχείο παραμένουν σταθερά όση ώρα και αν αφήσουμε την βρύση ανοιχτή χωρίς φυσικά να πέφτει νερό έξω από τα δοχεία και να μπαίνει σε άλλα δοχεία.
β)Ισχύει η σχέση PH4<PH5<PH6.
γ)Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται ο αριθμός των ιόντων  Να^+  αλλά και ClO4^- στο δοχείο 7.
 α)Τι είδος διαλύματος περιέχει το κάθε δοχείο.
β)Να γίνουν τα διαγράμματα του PH-t για κάθε δοχείο από το 1-7.

Δίνονται Κα=Κβ=10^-5 για το οξικό οξύ και την αμμωνία αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου