Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σωκράτης και οι μαθητές αυτού σε πειράματα Χημείας...

Ο Αλκιβιάδης ο Πλάτωνας αλλά ο Ξενοφώντας μαθητές του Σωκράτη προσπαθούσαν να καταλάβουν την χημεία της εποχής κάνοντας πειράματα...
Ο Αλκιβιάδης στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα οξέος  ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.
Ο Πλάτωνας στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα  οξέος ΗΠ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.
Ο Ξενοφώντας στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα  οξέος ΗΞ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.

Ολα τα πάνω δοχεία περιέχαν πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ συγκέντρωσης C M και η παροχή της κάθε κλεψύδρας ήταν 2ml/s.
Αν γνωρίζουμε ότι μόνο ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό και ότι ο μέγιστος των μεγίστων ρυθμός μεταβολής του PH του κάθε παραπάνω διαλύματος  συμβαίνει  την χρονική στιγμή t=50s  στο διάλυμα του Πλάτωνα να βρεθούν:
α)Ποια η συγκέντρωση C του διαλύματος ΝαΟΗ
β)Ποιο οξύ είναι το ισχυρό το ΗΑ το ΗΠ ή το ΗΞ;
Αν το PH του Αλκιβιάδη την χρονική στιγμή t=25s είναι μεγαλύτερο από το PH του Ξενοφώντα την ίδια στιγμή
γ)Ποιο από τα οξέα ΗΑ και ΗΞ  είναι ισχυρότερο;

Η εξίσωση Η-Η να μην θεωρηθεί γνωστή γιατί την εποχή του Σωκράτη δεν είχε ακόμη γραφτεί...

Ολα τα διαλύματα να θεωρηθούν στους 25ο C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου