Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

H πονηρή η αλκοόλη...Κορεσμένη μονοσθενής υγρή αλκοόλη  Α που μπορεί να διαλυθεί στο νερό  αλλά  δεν μπορεί να δώσει αλκένιο με αφυδάτωση οξειδώνεται με διάλυμα ΚΜnO4 παρουσία Η2SO4.
96gr της ένωσης Α οξειδώνεται με ΚΜnO4 συγκέντρωσης C=0,1M  και δίνει κατά ένα μέρος ένωση Β κατά ένα δεύτερο μέρος ένωση Γ και κατά ένα τρίτο μέρος ένωση Δ.Η  ένωση Β αντιδρά με φελίγγειο υγρό δίνοντας 143gr ιζήματος. Η ένωση Γ αντιδρά με Να2CO3 δίνοντας  5,6l αέριου μετρημένο σε STP συνθήκες.
Να γραφεί η συνολική αντίδραση της ένωσης Α με το οξινισμένο διάλυμα ΚΜηΟ4 και να βρεθεί ο μέγιστος όγκος που μπορεί να αποχρωματισθεί.


Υ.Σ.Απαντήσεις σε αυτό το blog δεν θα δίνονται....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου