Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Αχ αυτά τα στερεά....

Σε δοχείο όγκου V=41  lt και θερμοκρασίας θ=1227 C εισάγουμε  τρεις διαφορετικές ποσότητες στερεού ανθρακικού ασβεστίου α) 300  gr    β)150    gr   και γ) 400  gr.
Για κάθε μία από τις  παραπάνω ποσότητες να βρεθoύν:
i)H απόδοση της αντίδρασης
ιι)η τελική  % w/w σύσταση του μίγματος
ιιι) η % v/v του τελικού αέριου μίγματος.
iv)Oι ποιοτικές γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων όλων των σωμάτων σε συνάρτηση του χρόνου.
v)Να αποδείξετε ότι αν υπάρχει ισορροπία ισχύει η σχέση για την ολική πίεση Pολ=ΚcRT.
Δίνεται η Κc=3/41 της ισορροπίας CaCO3(s)<==>CaO(s) + CO2(g)

H ιδέα ήταν του Θανάση στο σημερινό μάθημα και του αφιερώνω την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου