Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Χημική ισορροπία

Δίνεται η ότι η ΚC της  αντίδρασης
λΑ(g)+ Β(g)↔2Γ(g) ΔΗ>0 έχει τιμή ΚC=4 στους T K.
Αν σε ένα δοχείο σταθερού όγκου V  και  απόλυτης θερμοκρασίας Τ  βάλουμε 2mol Γ και από 1mol A και 1 mol Β ποια η τελική σύσταση σε mol;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου