Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Πολλαπλής επιλογής....

Λόγω των ημερών μερικά πολλαπλής επιλογής...1)Η ενέργεια πρώτoυ ιοντισμού τοu 14Sι είναι 786,5Kj/mol.Για 
την ενέργεια της αντίδρασης  P(g)-->P(g)^+2 +2e^-1  E=;; 
μπορεί να ισχύει:

i)E=1000Kj/mol     ii)E=1573Kj/mol    iii)E=2917Kj/mol.

2)Eνα άτομο H βρίσκεται στην δεύτερη διεγερμένη κατασταση. Για να ιοντιστεί ο άτομο πρέπει:

i)Nα απορροφήσει ένα φωτόνιο  ιι)Να απορροφήσει οποιοδήποτε φωτόνιο  υπέρυθρων  ακτίνων
ιιι)Να εκπέμψει ένα φωτόνιο  ιv)Nα απορροφήσει οποιοιδήποτε ενέργεια.

3)Η πιο φτωχή ενεργειακά uποστιβάδα είναι :

i)4s    ii)3d    iii)4d   iv)1p

4)το πιο φτωχό ενεργειακά ηλεκτρόνιο είναι το  ηλεκτρόνιο ποu έχει κβαντικούς αριθμούς:

i)(4),(0),(0),(0,5)    ii)(3),(2),(2),(-0,5)  iii)(4),(1),(0),(0,5)  iv)(4),(0),(0),(-0,5)

5)Ο ισχυρότερος δεσμός σ υπάρχει στο οξu

i)HCl   ii)HI    iii)HF   iv)HBr  

6)O υβριδισμός του ατόμου 5Β στην ένωση (CH3)3B είναι:

i)sp^2   ii)sp    iii)sp^3   iv)άγνωστος

7)Παραμαγνητικό στοιχείο μπορεί να είναι το:

ι)30Ζn     ii)15P   iii)18Ar   iv)12Mg

8)Περισσότερους π δεσμούς έχει

i)οποιοδήποτε νιτρίλιο   ii)ακεταλδεύδη   iii)το PVC   iv)μεθυλαμίνη

9)το 1Η δεν μπορεί να έχει δομή:

ι)7s^1   ii)5g^1   iii)2d^1   iv)2p^1

10)Ποιο  ατομικό τροχιακό από  τα παρακάτω είναι ανυπάρκτο :

i)3px   ii)3d   ιιι)6s   iv)6sx
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου