Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Mέγιστος στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του PH

Η διπλανή κλεψύδρα περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ 1Μ όγκου 100ml  στο πάνω μέρος της και ΝαΟΗ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 50ml στο κάτω μέρος της.Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε την στρόφιγγα σταθερής παροχής Π=1ml/s.Με ένα πολύ ευαίσθητο πεχάμετρο μετράμε συνεχώς το PH του κάτω διαλύματος της κλεψύδρας.Από τη μελέτη του διαγράμματος PH-t προκύπτει ότι η απόλυτη τιμή του μέγιστου  στιγμιαίου ρυθμού μεταβολής του PH συμβαίνει την χρονική στιγμή t1=50 s. Aν ο μέσος ρυθμός μεταβολής του PH του διαλύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κλεψύδρας από την στιγμή t=0 έως την στιγμή t1 βρέθηκε ίσος με ΔΡΗ/Δt= -0,1 s^-1   να βρεθούν:


a)Η συγκέντρωση του διαλύματος NaOH στο κάτω μέρος της κλεψύδρας.
β)Η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ.
γ)Ποιος ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΡΗ από t=0 μέχρι την στιγμή που θα σταματήσει η ροή.
δ)Σε ποια περιοχή του χρόνου υπάρχει ρυθμιστικό διάλυμα στο κάτω μέρος της κλεψύδρας;Yπάρχει χρονική στιγμή που το ρυθμιστικό διάλυμα έχει τη μέγιστη ρυθμιστική  του ικανότητα;
Oλα τα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 25 C και η Κw=10^-14.

Η  άψογη γραφική λύση από τον φίλο μου Πολυνίκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου