Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η5Ο2^+ & Η9Ο4^+ τι είναι αυτά;;;Yπάρχουν στο βιβλίο;;;

H διπλή προχοίδα του παραπάνω σχήματος περιέχει τα διαλύματα που φαίνονται στο σχήμα με τα διαλύματα να περιέχουν την ακριβώς απαραίτητη ποσότητα ΗCl.Το δοχείο ζέσεως περιέχει υδατικό διάλυμα ακεταλδεύδης όγκου 500ml και συγκέντρωσης 0,1Μ.Tην χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε ταυτόχρονα και τις κάνουλες.Παρατηρηρούμε ότι την χρονική στιγμή t=80s  αν κλείσουμε τις κάνουλες ταυτόχρονα το διάλυμα πλέον δεν αντιδρά με αντιδραστήριο Τollens.Nα βρεθούν:
a)Ποια η παροχή Π2;
β)Ποιο το χρώμα του τελικού διαλύματος
γ)Να γραφεί η συνολική αντίδραση που πραγματοποιείται.
γ)Ποιο το PH του τελικού διαλύματος αν Κα=10^-5 για το οξικό οξύ.
δ)Αν τα οξώνια μετατρέπονται με δεσμούς Η σε Η5Ο2^+   & Η9Ο4^+ σε ποσοστά 60% και 30% αντίστοιχα ποια η τελική συγκέντρωση των [H3O^+] ,[ Η5Ο2^+ ]  &[ Η9Ο4^+].
Η Κw=10^-14.H θερμοκρασία όλων των διαλυμάτων είναι 25 C.

Υ.Σ.Όλα  τα έχει το "ευαγγέλιο" σχολικό βιβλίο.Απλά δεν του δίνουμε και πολύ σημασία...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου