Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Δεντράκι με προχοίδες...
 
Μία τριπλή πατέντα προχοίδα έχει τα σώματα-διαλύματα που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.Ανοίγουμε την κάνουλα του δεύτερου ορόφου της προχοίδας και παρατηρούμε ότι μόλις έχουν πέσει 50ml διαλύματος ΝαΟΗ έχουν σχηματισθεί 19,7g κίτρινου ιζήματος τα οποία αφαιρούνται σταδιακά από την κάτω προχοίδια ενώ η παραπέρα πτώση του διαλύματος ΝαΟΗ δεν σχηματίζει επιπλέον κίτρινο ίζημα.Μόλις τελείωσει η ποσότητα του διαλύματος του μεσαίου ορόφου της προχοίδας ανοίγουμε την κάνουλα του τρίτου ορόφου και σιγά σιγά το διάλυμα του ΚΜnO4 πέφτει στον άδειο δεύτερο όροφο και στην συνέχεια στο κάτω όροφο της προχοίδας.Παρατηρούμε αποχρωματισμό του διαλύματος ΚΜnO4 και ταυτόχρονη έκλυση αερίου.
Να βρεθούν:
a)Ποιος ο συντακτικός τύπος της οργανικής ένωσης Cν+2Η2ν+1ΟΙ3.
β)Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εκλύθηκε μετρημένος σε STP
γ)Πόσος όγκος διαλύματος ΚΜnO4 έχει χρησιμοποιηθεί  από την πάνω προχοίδα μέχρι την στιγμή που αρχίζει το διάλυμα να μην αποχρωματίζεται φτάνοντας στην κάτω τελική προχοίδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου