Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Προχοίδες με μεταβλητή παροχή...

Οι παραπάνω προχοίδες είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες και κάθε φορά που τις ανοίγει κάποιος παρουσιάζουν μεταβλητή γραμμική με το χρόνο παροχή  που περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα.Στο δοχείο ζέσεως έχουμε τοποθετήσει ρυθμιστικό διάλυμα όγκου 10ml που περιέχει ΗCOOH 1M και ΗCOONa 1M στους 25 C.H μία προχοίδα περιέχει διάλυμα ΚΜnO4/HCl ενώ η δεύτερη προχοίδα περιέχει Κ2Cr2O7/HCl.Αν ανοίξουμε μόνο την  κάνουλα που περίεχει ΚΜnO4 παρατηρούμε ότι δύο δευτερόλεπτα πριν κλείσει η κάνουλα σταματάει η έκλυση αερίου.Η ίδια ποσότητα αερίου παράγεται αν ανοίξουμε μόνο την δεύτερη κάνουλα που περιέχει Κ2Cr2O7 και αυτό συμβαίνει ακριβώς την στιγμή που έχουμε σταμάτημα της παροχής .
 Να βρεθούν:
a)Το αρχικό pH του διαλύματος του δοχείου ζέσεως πριν ανοίξει η κάνουλα αν Κα=10^-4
β)Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων  ΚΜnO4 και Κ2Cr2O7 μέσα στις προχοίδες
γ)Η στιγμή που  θα σταματήσει η έκλυση αερίου αν ανοίγαμε ταυτόχρονα και τις δύο κάνουλες και στο δοχείο ζέσεως είχαμε τοποθετήσει το ίδιο διάλυμα με το αρχικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου