Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Και μία και δύο και τρεις και ..... προχοίδες.Έξι πανομοιότυπες  προχοίδες έχουν μέγιστο όγκο 40 ml  και έχουν σταθερές παροχές 1ml/s.
Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγω διαδοχικά μία μία τις γεμάτες προχοίδες και για να ανοίξω μία πρέπει πρώτα να έχει τελείωσει το περιεχόμενο της προηγούμενης.Η σειρά ανοίγματος είναι η παρακάτω:
1)H πρώτη προχοίδα περιέχει νερό
2) H δεύτερη προχοίδα περιέχει ΗCl  2M
3)H τρίτη προχοίδα περιέχει NaOH 2M
4)H τέταρτη προχοίδα περιέχει Aσθενές οξύ ΗΑ 0,4Μ  με Κα=10^-5
5)H πέμπτη προχοίδα περιέχει ΝαΑ 0,4Μ
6) H έκτη προχοίδα περιέχει νερό

α)Να γίνει το ποιοτικά διάγραμμα του ΡΗ σε συνάρτηση του χρόνου αν όλα τα διαλύματα ήταν σε θερμακροσία 25 C και αρχικά το δοχείο ζέσεως ήταν άδειο την χρονική στιγμή t=0.

β)Ποιο θα ήταν το τελικό PH του διαλύματος αν ανοίγαμε όλες τις προχοίδες μαζί.

Κw=10^-14.

H ανάρτηση αφιερώνεται στο φίλο και συνάδελφο Τάσο Βαφειάδη που ήθελε Χριστουγενιάτικη άσκηση...

1 σχόλιο: