Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Mία άλλη ογκομέτρηση...Στο εργαστήριο έχουμε στήσει την παραπάνω εγκατάσταση.Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε ταυτόχρονα τις δύο στρόφιγγες από τις δύο προχοίδες.Να γίνει η γραφική παράσταση του POH σε συνάρτηση με το χρόνο για το διάλυμα που δημιουργείται στο αρχικά άδειο δοχείο ζέσεως.
Ποιο θα ήταν το παραπάνω διάγραμμα αν οι παροχές από τις κάνουλες ήταν ίσες με Π=10ml/s;
Δίνεται ότι τα διαλύματα βρίσκονται σε σταθερή θερμοκρασία 25 C καθώς επίσης και ότι οι παροχές είναι συνεχώς σταθερές.
Κw=10^-14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου