Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Στερεό σε κλεψύδρα...

Η κλεψύδρα περιέχει στο πάνω της μέρος 16,25g Zn σε λεπτότατους κόκκους ενώ το κάτω μέρος της κλεψύδρας περιέχει 500ml διαλύματος ΗCl συγκέντρωσης 1Μ σε θερμοκρασία 25 C.Tην χρονική στιγμή t=0 o Zn αρχίζει να πέφτει με σταθερό ρυθμό.Να υπολογιστούν:
α)Ο όγκος του αερίου που θα εκλυθεί συνολικά μετρημένος σε STP συνθήκες.
β)Το ποιοτικό διάγραμμα του PΟΗ του διαλύματος σε συνάρτηση του χρόνου.
              γ)Αν το διάλυμα ήταν στο πάνω μέρος και ο Ζn ήταν στο κάτω μέρος της κλεψύδρας η  μέση ταχύτητα της αντίδρασης θα ήταν ποιο μεγάλη ή πιο μικρή σε σε σχέση την ταχύτητα της αντίδρασης στο πρώτο πείραμα;

Κw=10^-14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου