Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Σταθερό PH...
Διαθέτουμε το παραπάνω διπλό σύστημα προχοίδων που περιέχει τα ασθενή οξέα ΗΒ και ΗΓ ενώ το δοχείο ζέσεως περιέχει διάλυμα οξέος ΗΑ με τις συγκεντρώσεις όπως φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.Με ειδικό πεχάμετρο μετράμε το PH του διαλύματος που βρίσκεται κάθε στιγμή στο δοχείο ζέσεως.Την χρονική στιγμή t=0 αρχίζοuμε να μετράμε το PH του διαλύματος που βρίσκεται στο δοχείο ζέσεως και κάποια άλλη χρονική στιγμή τ >0 ανοίγουμε αυτόματα τις στρόφιγγες  των δύο προχοίδων  οπότε κατασκευάζουμε το παραπάνω διάγραμμα ΡΗ-t.
Nα βρεθoύν:
α)H γραφική παράσταση του βαθμού  ιοντισμού τoυ oξέος ΗΑ σε συνάρτηση τoυ χρόνου.
β) η σχέση Π1/Π2 ανάμεσα στις δύο παροχές που δίνουν οι δύο στρόφιγγες αν αυτές θεωρηθούν σταθερές.
Για το οξέα ισχύουν οι σταθερές ιοντισμού είναι Κ=4.10^-8 για το ΗΓ και Κ=3.10^-8 για το ΗΒ.
Η θερμοκρασία όλων των διαλυμάτων είναι 25 C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου