Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Kλεψύδρας συνέχεια...

Την στιγμή t=0 ανοίγοuμε την κάνουλα και σχεδιάζοuμε ο PH  με το χρόνο για το πάνω και το  κάτω διάλuμα της κλεψύδρας.

Tην στιγμή  t=50sec αναποδογuρίζομε την κλεψύδρα.Να γίνοuν τα διαγράμματα του PH με το χρόνο για το πάνω και το κάτω διάλυμα μέχρι να αδειάσει τελείως το πάνω μέρος της κλεψύδρας.
Η παροχή να θεωρηθεί σταθερή και τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C με Κw=10^-14.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου